Logga svart med vitbakgrund

PAKETERAT&LEVERERAT
Av och med A K D A N S

Paketerat&Levererat är ett dansande performance som konfronterar snäva ideal vilka råder i vår kultur. Det tar uttryck i hur objektifiering reducerar människans värde och handlingskraft till en symbolisk kropp som reproduceras och konsumeras i vår populärkultur. Genom att belysa hur människokroppens naturlighet sätts i skymundan strävar framträdandet efter att expandera synsättet på vad vi idag anser vara tilltalande.

Arrangör
Rivhuset och MAN (Museum Anna Nordlander)
Med stöd från
Bilda, Kultur Skellefteå och Skellefteå Dans och Balletförening

Foto: Mikael Ståhl
Foto: Mikael Ståhl
Foto: Mikael Ståhl
Foto: Mikael Ståhl