Våren & Hösten 2017 arbetar vi med att producera barn och famijeföreställningen Flocken. Vi är åter bokningsbara med våra föreställningar och uppdrag från och med årskiftet 2018. 
Vid intresse och för att ta del av produktionen eller köpa in föreställning är ni varmt välkomna att kontakta: kontakt.akdans@gmail.com.

Flocken skapas med stöd från Dans i Västerbotten och Danscenter Skellefteå - Skellefteå Kommun.

FLOCKEN

AKDANS skapar en dansföreställning riktad mot barn i åldrarna 5-9 (Förskoleklass och lågstadie) där vi berör temat människan som flockdjur. Vi lyfter hur individen i sociala sammanhang blir drabbad för påtryckningar. Grupptryck av någon form är vanligt förekommande, vare sig det är passivt/omedvetet eller aktivt/medvetet. Sedan länge tillbaka har gruppen varit avgörande för vår överlevnad då avvikande beteenden kunde göra att gruppen stötte bort en individ. Följden av detta kunde innebära att livet var hotat. Hur fungerar och reagerar vi i den moderna flocken? Är det idag en större vikt för individens identitet och tillhörighet som driver oss att passa in i flocken? Hur tilldelas roller i gruppen/flocken? Hur formas vi av de olika sociala sammanhang vi möter och de olika relationerna vi skapar? Finns det skillnader mellan djurens och människans sätt att vara med varandra?